Algemene voorwaarden

Rechten en plichten eigenaar

 
 • De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben, de eigenaar blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag en de daar uitvoortkomende gevolgen van de hond of een derde.
 • De eigenaar van de hond zorgt voor de (jaarlijkse) inentingen tegen parvo, cocktail- en kennelhoest, en kan hiervan een schriftelijk bewijs overleggen aan Pootje voor Pootje.
 • De eigenaar van de hond zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen.
 • De hond dient een goede conditie te hebben en in staat te zijn een uur te wandelen, indien dit niet mogelijk is kan er in overleg gekeken worden naar  andere mogelijkheden.
 • Bij ziekte of loopsheid kan de hond niet mee met de uitlaatservice.
 • De hond kent en gehoorzaamt de basiscommando’s.
 • De hond moet sociaal in de omgang zijn met andere honden en mensen.
 • Puppy’s mogen mee vanaf 15 weken na enting met de puppywandeling, vanaf 1 jaar kan de hond mee in de roedel.
 • U wordt gevraagd allergie-informatie, specifieke gedragingen etc. door te nemen tijdens het intake gesprek.
 • U wordt gevraagd tijdens het intakegesprek duidelijk aan te geven welke verzorging er nodig is voor uw huisdier, dit zal tevens schriftelijk worden vastgelegd.
 • Aanmelden dient minimaal 24 uur voor aanvang van te service gedaan te worden.
 • De eigenaar van de hond accepteert, dat de hond bij thuiskomst vies en nat kan zijn en treft hier eventueel maatregelen voor.
 • U dient Pootje voor Pootje van een huissleutel te voorzien, zodat wij uw huisdier kunnen ophalen of verzorgen.
 • De eigenaar van de huisdier dient telefonisch bereikbaar te zijn.
 • Bij wandelingen in het weekend en op feestdagen berekend Pootje voor Pootje een toeslag van 50%.
 • Annuleren dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden. Indien de eigenaar niet tijdig annuleert, zal het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening worden gebracht.
 • De betaling dient bij levering contant te worden voldaan of vooraf op rekening van pootje voor pootje te zijn gestort.
  onder vermelding van uw naam en de naam van uw huisdier. In overleg kunnen hierover andere afspraken gemaakt worden.
 • Indien betaling achterwege blijft, volgt na 60 dagen een verhoging van 10% van het totale bedrag. Bij herhaaldelijke wanbetaling zal Pootje voor Pootje de overeenkomst ontbinden.
 • Bij wanbetaling heeft Pootje voor Pootje het recht de hond te weigeren.
 • Voor aanvang van de diensten van Pootje voor Pootje dient de overeenkomst en eventueel een sleutelcontract door beide partijen ondertekend te zijn. 

Rechten en plichten Pootje voor Pootje

 
 • De huisdieren worden op de afgesproken dag en tijd uitgelaten en of verzorgd.
 • Pootje voor Pootje laat de hond de duur van de afgesproken tijd uit.
 • Pootje voor Pootje verleent de overeengekomen zorg aan uw huisdieren.
 • Pootje voor Pootje is niet aansprakelijk voor schade aan woning/inboedel veroorzaakt door een natte/vieze hond, Pootje voor Pootje zal de hond zo droog/schoon mogelijk in de woning achterlaten, indien er  zorggedragen wordt voor daarvoor benodigde spullen.
 • Pootje voor Pootje is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel.
 • Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de eigenaar) de dierenarts van Pootje voor Pootje ingeschakeld. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar.
 • Pootje voor Pootje behoudt zich het recht voor hond(en) uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag.
 • In geval van extreme weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld sneeuwval, ijzel, hitte kan Pootje voor Pootje er voor kiezen de wandeling in te korten of te laten vervallen. Dit gebeurt in overleg met de eigenaar.
 • Pootje voor Pootje behoudt zich voor de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met ziekte of familie/privé omstandigheden.
 • Pootje voor Pootje behoudt zich voor de dienst tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie.
  vakantie wordt minimaal 1 maand van te voren mede gedeeld aan de eigenaar. 
Image
Image

Mee op avontuur ?

Image